Mitä chakrat ovat?

Mikä on chakrojen tarkoitus? Olet ehkä kuullutkin chakroista esimerkiksi joogatunnilla. Yksinkertaisimmillaan chakrat voisi määrittää kehon energiakeskuksiksi. Yleisimmän mallin mukaan ihmiskehossa uskotaan olevan seitsemän suurta, eli päächakraa, sekä lisäksi lukemattomia pienempiä chakroja.

Sanskriitin kielen sana chakra viittaa pyörään tai pyörimiseen. Näiden energiakeskusten tulisikin pyöriä kehossasi myötäpäivään – jos ne ovat tasapainossa. Jokaisella seitsemästä päächakrasta on merkityksensä, jotka on esitelty alla. Katso myös chakrojen sijainti alla olevasta kuvasta.

Chakratpieni

Jokaisella chakralla on kuvan mukaisesti oma värinsä ja värähtelytasonsa. Alimmaisena sijaitsee punainen juurichakra, joka vastaa fyysisestä todellisuudesta, ja ylimpänä hehkuu violetti kruunuchakra, joka yhdistää sinut universumiin ja korkeimpaan tietoisuuteen.

Chakrat ja chakrojen värit

Punainen juurichakra sijaitsee häntäluun juuressa. Sen elementti on maa, ja se liittyy ihmisen perustarpeisiin.

Juurichakra on vastuussa elinvoimaamme vahvistavista, fyysisistä prosesseista. Se maadoittaa meidät, ja edustaa turvallisuutta, kotia, yhteenkuuluvuutta ja selviytymistä.

Oranssi sakraalichakra vastaa ihmisen seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista. Sen elementti on vesi, ja se sijaitsee navan alapuolella.

Sakraalichakra edustaa tunteita, mielihyvää, aisteja, elämäniloa ja luovuutta. Koska se sijaitsee sukupuolielinten lähettyvillä, liittyy se myös suvunjatkamiseen ja hedelmällisyyteen. Tämän chakran avaaminen helpottaa nautinnon kokemista.

Keltainen solar plexus on kolmas chakra. Sen elementti on tuli, ja se sijaitsee hieman navan yläpuolella.

Solar plexus liittyy menestykseen ja meihin itseemme – se on ikään kuin sisäinen aurinkomme ja itsetuntomme. Kun solar plexus on tasapainossa, olemme itsevarmoja ja intuitiivisia.

Vihreä sydänchakra on neljäs energiakeskuksemme. Se sijaitsee keskellä rintakehää ja sen elementti on ilma.

Sydänchakra edustaa rakkautta niin itseämme kuin muita ihmisiä – ja kaikkea elollista – kohtaan. Neljäs chakra edustaa myös maskuliinin ja feminiinin polarisaatiota. Mikäli olemme jatkuvasti surullisia tai tunnemme olomme toivottomaksi, voi sydänchakra lukkiutua. Näin käy erityisesti, jos koemme, että emme ole tulleet rakastetuiksi omana itsenämme. 

Taivaansininen kurkkuchakra sijaitsee nimensä mukaisesti kurkun alla, ja liittyy kommunikaatioon. Kun kurkkuchakra on avoinna, pystymme ilmaisemaan itseämme ongelmitta. Puhumme viisaasti ja osaamme myös kuunnella muita.

Valehtelu ja negatiiviset puheet sekä muiden haukkuminen aiheuttavat ongelmia tämän chakran energiakentässä. Kurkkuchakran elementti on ääni.

Otsachakra eli kolmas silmä on indigon värinen. Sen elementti on valo, ja se sijaitsee kulmakarvojen välissä. Otsachakra on ihmisen intuitiokeskus, jossa myös psyykkiset kykymme sijaitsevat. Se edustaa tietoisuutta, mielikuvitusta, tarkkaavaisuutta, kekseliäisyyttä ja visioita. Otsachakran toiminta voi häiriintyä esimerkiksi silloin, kun olemme pitkään masentuneita.

Kylmänvioletti kruunuchakra edustaa kaikkein korkeinta värähtelyä ja tietoisuutta. Se sijaitsee päälaella, ja se on kytköksissä koko universumiin.

Kruunuchakra on henkinen keskuksemme, jossa korkeampi minämme sijaitsee. Olemme yhteydessä kosmiseen energiaan tämän chakran kautta. Kun olemme rehellisiä ja tasapainossa itsemme ja maailmankaikkeuden kanssa, kruunuchakra avautuu ja kukoistaa. Se voi mennä epätasapainoon esimerkiksi silmittömän vihan tai pitkään jatkuvan kaunan seurauksena.

Mikäli haluat tietää lisää chakroista ja niihin liittyvistä energioista ja harjoituksista, lue chakrojen avaamisesta täältä. 

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s